loader

E-yoklama Aydınlatma Metni

1- Veri İşleyen ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ile Aydınlatma Metninde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Uyarınca kişisel verileriniz; Veri İşleyen olarak, Çalca OSB Mah. 1. Sok Kütahya Tasarım Teknokent Kütahya adresine mukim 0207103373100001 mersis numaralı Cevizsoft Teknoloji A.Ş. (Şirket veya Cevizsoft) tarafından öğrenim gördüğünüz üniversite (Veri Sorumlusu) adına aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Toplanan Kişisel Verileriniz

·       İsim Soyisim, TCKNO

·       IP numarası

·       Konum Bilgisi

·       Erişim Tarihi/Yoklama Tarihi

·       Şifre Bilgisi

·       E-posta

·       Kullanıcı Adı

·       Kullanıcı ID

·       Yoklama Katılım Süresi

3- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirket, Veri İşleyen sıfatını haiz olduğu için Veri Sorumlusu adına kişisel verileri işlemektedir.

Ders saatinde sınıfta bulunduğunuzu kanıtlayabilmek amacıyla ve

·       Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

·       Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

·       Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

·       Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

·       Operasyonel güvenliğin temini

amaçlarıyla işlenmektedir.

4- İşlenen Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla

·       Talep edilmesi halinde kanunen yetkili devlet kurumlarıyla

·       Bir mahkeme sürecine gidilmesi halinde hukuk danışmanlarıyla

paylaşılır.

Şirket, Veri İşleyen sıfatını haiz olduğu için Veri Sorumlusunun yaptığı/yapacağı paylaşımlar Şirket sorumluluğunda değildir.

5- Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, eğitim esnasında sınıfta olduğunuzu kanıtlayabilmek amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi ve açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında otomatik sistemlerle elektronik ortam üzerinden mobil uygulama ile toplanmaktadır.

6- Rızanın Geri Alınması

Kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyorsanız konum izninizi açmamalısınız, uygulamaya kayıt olmamalısınız. Önceden verdiğiniz rızanızı geri almak için Veri Sorumlusu olan Üniversitenize Kanun’da belirtilen yöntemlerle başvurmalısınız.

7- Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verilerinizin saklanma süresine Veri Sorumlusu olan Üniversiteniz karar verir. Veri Sorumlusu, Şirkete kişisel verileri imha etmesi gerektiğini talep ederse Şirket, kişisel verileri siler, yok eder ya da anonim hale getirir.

8- İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı Veri Sorumlusu olan Üniversitenize Kanun’da belirtilen yöntemlerle başvurmalısınız.